Indhold

Dette afsnit omhandler vurderingen af flere ejendomme, der har samme ejer eller ejere.

Skatteforvaltningen (Vurderingsstyrelsen) kan som led i vurderingen beslutte, at flere ejendomme, som har samme ejer eller ejere, og som udgør en samlet enhed, skal vurderes sammen. Det fremgår af EVL § 2, stk. 3, 1. pkt.

Det er således op til Vurderingsstyrelsen at bedømme, om en samlet vurdering skal finde sted.

Ejendomme kan fx anses for at udgøre en enhed, hvis de drives samlet, som havde der været tale om én ejendom. Dette gælder også landbrugsejendomme, der i henhold til de tidligere regler efter vurderingsloven (VUL) ikke kunne vurderes samlet, selvom de havde samme ejer og blev drevet som en samlet enhed.

En samlet vurdering er en praktisk foranstaltning for såvel ejeren som for vurderingsmyndigheden, da det kan være meget vanskeligt at bryde en driftsenhed op i flere dele og vurdere hver del for sig.

Er der flere ejere, er det en betingelse for en samlet vurdering, at den enkelte ejendomsejer ejer samme forholdsmæssige andel af hver af de ejendomme, der vurderes samlet. Det fremgår af EVL § 2, stk. 3, 2. pkt.

Beslutningen om, at en samlet vurdering skal foretages, træffes som led i vurderingen og er en del af det vurderingsmæssige skøn, der foretages, når Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse efter ejendomsvurderingsloven. Beslutningen om en samlet vurdering kan træffes både i forbindelse med almindelige vurderinger og omvurderinger.

En beslutning om, at en samlet vurdering skal foretages, er ikke en selvstændig afgørelse og kan derfor ikke påklages særskilt. I forbindelse med en klage over en vurdering, vil klageren kunne påberåbe sig, at grundlaget for en samlet vurdering efter klagerens opfattelse ikke er til stede.