Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der definerer fast ejendom, og de regler der gælder, når Vurderingsstyrelsen som et led i vurderingen skal foretage en kategorisering af ejendommene. Afsnittet omhandler desuden de regler, der gælder for ejendomme, der helt eller delvist er undtaget fra vurdering.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af fast ejendom (H.A.2.1)
  • Kategorisering af ejendomme (H.A.2.2)
  • Ejendomme, der er helt eller delvist undtaget fra vurdering (H.A.2.3)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (H.A.2.4).

Regel

Reglerne om lovens anvendelsesområde, definition af fast ejendom og kategorisering af ejendomme står i EVL kapitel 1, §§ 1-4.

Reglerne om ejendomme, der helt eller delvist er undtaget fra vurdering, står i EVL kapitel 3, §§ 9-14.