Dato for udgivelse
03 Jul 2020 13:12
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.07.2020
2825 20 00 00        Udgår og erstattes af:
2825 20 00 - Lithiumoxid og lithiumhydroxid:
10 - - Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3) 5,3%
90 - - Andre varer 5,3%
2841 50 00 10 Udgår og erstattes af:
2841 50 00 - - Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9):
11 - - - Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
13 - - - Andre varer 5,5%
2850 00 20 20 Udgår
2850 00 20 80 - - Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 99,999 vægtprocent eller derover 4,6%
2903 72 00 00 Udgår og erstattes af:
2903 72 00 - - Dichlortrifluorethaner:
10 - - - Dichlor-1,1,1-trifluoroethan (CAS RN 306-83-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
2903 79 30 30 - - - - 1-brom-5-chlorpentan (CAS RN 54512-75-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
2903 89 80 10 Udgår
  40 Udgår
45 - - - - 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1⁶,⁹.0²,¹³.0⁵,¹⁰]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
2904 91 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2904 91 00 00 - - Trichlornitromethan (chlorpikrin) 5,5%
2905 39 95 70 - - - - 2-methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 5,5%
2909 30 38 50 - - - - 2-(1-Adamantyl)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
2909 50 00 40 - - 2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenol (CAS RN 166312-49-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 5,5%
2909 60 00 50 - - Opløsning af 3,6,9-(ethyl og/eller propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonaner (CAS RN 1613243-54-1) i mineralsk terpentin (CAS RN 1174522-09-8) med indhold af hexoxonaner på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent 5,5%
2914 50 00 15 - - 1,1-dimethoxyacetone (CAS RN 6342-56-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 5,5%
2915 40 00 00 Udgår og erstattes af:
2915 40 00 - Mono-, di- og trichloreddikesyrer samt salte og estere deraf:
10 - - Ethyltrichloracetat (CAS RN 515-84-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 5,5%
20 - - Natriumtrichloracetat (CAS RN 650-51-1) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover 5,5%
90 - - Andre varer 5,5%
2915 90 70 18 - - - Myristinsyre, lithiumsalt (CAS RN 20336-96-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover 5,5%
2916 39 90 22 - - - - 6-brom-2-fluor-3-(trifluoromethyl)benzoesyre (CAS RN 1026962-68-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
27 - - - - Methyl 6-Bromo-2-naphthoat (CAS RN 33626-98-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2917 19 80 45 - - - - Jernfumarat (CAS RN 141-01-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover 6,3%
2918 19 98 50 - - - - 12-Hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106-14-9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent og derover, til brug ved fremstilling af polyglycerin-poly-12-hydroxyoctadecansyreestere 6,5%
2918 30 00 35  - - -  3-Oxocyclobutan-1-carboxylsyre med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover (CAS RN 23761-23-1) 6,5%
2919 90 00 10 Udgår
35 - - 2,2'-Metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, med en kornstørrelse på ikke over 100µm, til brug ved fremstilling af krystallisationsfremmende stoffer med en kornstørrelse (D90) på ikke over 35 µm målt ved en lysspredningsmetode 6,5%
2920 29 00 80 - - - 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin (CAS RN 126050-54-2) med et indhold på 95 vægtprocent eller derover (CAS RN 126050-54-2) 6,5%
2920 90 10 70 Udgår
75 - - - Dimethylsulfat (CAS RN 77-78-1) af en renhedsgrad på mindst 99 % 6,5%
2921 43 00 75 Udgår
80 - - - 2-Methylanilin (CAS RN 95-53-4) af renhed på mindst 99 vægtprocent 6,5%
2921 51 90 00 Udgår og erstattes af:
2921 51 90 - - - Andre varer:
10 - - - - N-(4-Chlorophenyl)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
90 - - - - Andre varer 6,5%
2921 59 90 80 Udgår
85 - - - - 4,4′-Methanediyldianilin (CAS RN 101-77-9) af en renhedsgrad på mindst 97 % vægtprocent, i granulatform, til brug ved fremstilling af præpolymerer 6,5%
2922 19 00 15 - - - Vandig opløsning med indhold af:
-73 % eller derover 2-amino-2-methyl-1-propanol (CAS RN 124-68-5)
-4,5 % eller derover, men ikke over 27 % vand (CAS 7732-18-5)
6,5%
2922 49 85 13 - - - - O-Benzylglycin p-toluensulphonat (CAS RN 1738-76-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover 6,5%
45 Udgår
85 Udgår
2923 90 00 50 - - Betainhydrochlorid (CAS RN 590-46-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover 6,5%
2924 19 00 23 - - - Acrylamid (CAS RN 79-06-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover 6,5%
2924 29 70 47 - - - - (S)-tert-butyl (1-amino-3-(4-iodophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamat (CAS RN 868694-44-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
2925 29 00 50 - - - (Chlormethylen)dimethyliminium chlorid (CAS RN 3724-43-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover 6,5%
2926 10 00 20 - - Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2921, 2924, 3906 og 4002 6,5%
2926 90 70 26 - - - Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhedsgrad på 95,5 vægtprocent eller derover, til brug ved fremstilling af biocidholdige produkter 6,5%
60 Udgår
2929 10 00 25 - - 1,5-Naftalindiisocyanat (ISO) (CAS RN 3173-72-6) af en renhedsgrad på mindst 90 vægtprocen 6,5%
2930 90 98 29 - - - 4-amino-5-(ethylsulfanyl)-2-methoxybenzoesyre (CAS RN 71675-86-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
31 - - - (p-toluenesulphonyl)methyl isocyanid (CAS RN 36635-61-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 6,5%
2931 39 90 28 Udgår
38 - - - - N-(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994-61-6) med indhold af vand på 15 % og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 97 % eller derover 6,5%
2931 90 00 75 - - Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) af en renhedsgrad på mindst 95 % vægtprocent, til brug ved fremstilling af polyetylen 6,5%
2932 20 90 53 - - - (R)-4-propyldihydrofuran-2(3H)-on (CAS RN 63095-51-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2932 99 00 37 - - - 4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenol (CAS RN 1951-26-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 19 90 13 - - - - 3-(Difluoromethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonylfluorid (CAS RN 1255735-07-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
17 - - - - 1,3-dimethyl-1H-pyrazol (CAS RN 694-48-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 6,5%
23 - - - - Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover 6,5%
27 - - - - 3-(3,3,3-trifluro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre (CAS RN 2229861-20-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
33 - - - - Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af veterinærlægemidler 6,5%
75 Udgår
80 Udgår
2933 21 00 35 Udgår
2933 39 99 74 - - - - 4-Aminopyridin-2-carboxamid (CAS RN 100137-47-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
81 - - - - 4-Hydroxy-3-pyridinsulfonsyre (CAS RN 51498-37-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
82 - - - - Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) med indhold af vand på 15 vægtprocent og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 92 % eller derover 6,5%
2933 49 90 35 Udgår
2933 59 95 68 - - - - Guanine (CAS RN 73-40-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover 6,5%
2933 99 80 66 - - - - (6-(4-fluorbenzyl)-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yl)methanol (CAS RN 1799327-42-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 6,5%
83 Udgår
89 Udgår
2934 20 80 25 - - - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) i pulverform med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover, eller i en vandig opløsning med indhold af 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on på 20 vægtprocent eller derover 6,5%
40 Udgår
2934 99 90 17 - - - - (S)-4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-oxazepan-2-carboxylsyre (CAS RN 1273567-44-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
29 - - - - (2R,5S)-tert-butyl 4-benzyl-2-methyl-5-(((R)-3-methylmorpholino)methyl)piperazin-1-carboxylat (CAS RN 1403902-77-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
33 - - - - (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-((benzoyloxy)methyl)-4,4-difluortetrahydrofuran-3-yl benzoat (CAS RN 134790-39-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
69 - - - - 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
2935 90 90 70 - - - (4S)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover 6,5%
3204 11 00 45 Tekst ændret til:
- - - Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:
- C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) eller Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),
- C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),
- C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),
- med eller uden C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)
3204 15 00 20 - - - Farvestof C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 1 på 94 vægtprocent og derover 6,5%
3603 00 60 10 Tekst ændret til:
- - Tænder til gasgenerator med en samlet maksimal længde på 20,34mm eller derover, men ikke over 29,4mm og en stiftlængde på 6,68mm (± 0,3mm ) eller derover, men ikke over 7,54mm (± 0,3mm )
3707 10 00 10-55 Udgår
3808 93 23 10-90 Udgår og erstattes af:
3808 93 23 00 - - - - På basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater 6%
3811 21 00 85 Tekst ændret til:
- - - Additiver,
- med indhold af mineralolier på mere end 20 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent,
- baseret på en blanding af forgrenede dodecylphenol-sulfidcalciumsalte, også kulsyreholdig,
til brug ved fremstilling af blandinger af additiver
3823 19 10 20 - - - - 12-hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106-14-9) til brug ved fremstilling af polyglycerin-poly-12-hydroxyoctadecansyreestere 2,9%
3824 99 92 62 - - - - - - - Opløsning af 9-borabicyclo[3.3.1]nonan (CAS RN 280-64-8) i tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9), med indhold af 9-borabicyclo[3.3.1]nonan på 6 vægtprocent eller derover 6,5%
88 Tekst ændret til:
- - - - - - - 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyleret (CAS RN 9014-85-1)
3901 40 00 20 Tekst ændret til:
- - Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) i form af pellets, med:
- 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent octen
- et smelteindeks på 9,0 og derover, men ikke over 10,0 (målt ved hjælp af ASTM D1238 10.0/2.16)
- et smelteindeks (190 °C/2,16 kg) på 0,4 g/10 min og derover, men ikke over 0,6 g/10 min
- en densitet på 0,909 g/cm³ og derover, men ikke over 0,913 g/cm³ (målt ved hjælp af ASTM D4703)
- et gelareal pr. 24,6 cm³ på ikke over 20 mm²
- et antioxidantniveau på ikke over 240 ppm
3903 90 90 33 - - - Copolymer af styren, divinylbenzen og chlormetylstyren (CAS RN 55844-94-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
3909 40 00 70 - - Polymer i form af flager, sammensat af phenoplast (bromeret octylfenol-formaldehyd) på 98 vægtprocent eller derover, med et blødgøringspunkt på 80 °C eller derover men ikke over 95 °C i overensstemmelse med standard ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) 6,5%
3919 10 80 70 Tekst ændret til:
- - - - Ruller af polyethylenfolie
- der er selvklæbende på den ene side
- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,09 mm
- af samlet bredde 60 mm og derover, men ikke over 1110 mm
til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 til beskyttelsesformål
3919 90 80 65 Tekst ændret til:
- - - - Selvklæbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, men ikke over 475 µm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie
75 Tekst ændret til:
- - - - Ruller af polyethylenfolie
- der er selvklæbende på den ene side
- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,09 mm
- af samlet bredde 60 mm og derover, men ikke over 1110 mmtil brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 til beskyttelsesformål
3920 10 25 20 Udgår
30 - - - - - - - Enkeltlagsfolie af polyethylen med høj densitet:
-med indhold af polyethylen på 99 % eller derover
-med en tykkelse på 12 μm eller derover, men ikke over 20 μm
-med en længde på 4000 m eller derover, men ikke over 7 000 m
-med en bredde på 600 mm og derover, men ikke over 900 mm
6,5%
3920 69 00 30 - - - Transversal orienteret, enkelt- eller flerlagskrympefolie:
-bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke mere end 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke mere end 10 vægtprocent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere
-med en tykkelse på 20 μm eller derover, men ikke over 100 μm
-med en længde på 2 385 m eller derover, men ikke mere end 9 075 m
-der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)
6,5%
70 - - - Biaxalt orienteret, enkelt- eller flerlagskrympefolie:
-bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke mere end 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke mere end 10 vægtprocent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere
-med en tykkelse på 9 μm eller derover, men ikke over 120 μm
-med en længde på 1 395 m eller derover, men ikke mere end 21 560 m
-der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)
6,5%
4009 42 00 20 Tekst ændret til:
- - - Bremseslange af gummi med
- tekstilsnore
- en vægtykkelse på 3,2 mm
- en hul metalterminal i begge ender og
- et eller flere monteringsbeslag
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
5311 00 90 10 Tekst ændret til:
- - Papirgarn i taftbinding påklæbet et lag tissuepapir:
- med en vægt på 190  g/m2 eller derover, men ikke over 280 g/m2, og
- udskåret i rektangler, hvis sider har en længde på 40 cm eller derover, men ikke over 140 cm
5407 71 00 30-90 Udgår og erstattes af:
5407 71 00 00 - - Ubleget eller bleget 8%
5903 90 99 30-90 Udgår og erstattes af:
5903 90 99 00 - - - I andre tilfælde 8%
6903 90 90 20 Udgår
30 - - - Reaktorrør og holdere af siliciumcarbid, med et blødgøringspunkt på 1 400 °C eller derover 5%
7006 00 90 40 Tekst ændret til:
- - Plader af natronkalkglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk), med:
- en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm
- en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm
- en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm
- et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 ohm eller derover, men ikke over 160 ohm
- også med en flerlags antireflekterende belægning på den anden side, og bearbejdede (skråtskårne) kanter
7326 90 94 40 - - - - Kuglehoved i stål, sænksmedet, bearbejdet, også varme- eller overfladebehandlet, med en vinkel, hvor afstanden mellem det koniske hoved og armen er mindre end 90°, eller med en vinkel, hvor afstanden mellem midten af kuglen og armen er mindre end 90°, til brug ved fremstilling af anhængerkoblinger til personbiler 2,7%
7326 90 98 50 Udgår
7409 11 00 30 Tekst ændret til:
- - - Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt, med en tykkelse på mindst 0,015 mm
7410 11 00 40 Tekst ændret til:
- - - Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt, med en tykkelse på mindst 0,015 mm
7413 00 00 20 Tekst ændret til:
- - Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst 2 uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede
7506 20 00 00 Udgår og erstattes af:
7506 20 00 - Af nikkellegeringer:
10 - - Plader og bånd i ruller, af nikkellegering C276 (EN 2.4819) med
-en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm
-en bredde på 770 mm eller derover, men ikke over 1 250 mm
3,3%
90 - - Andre varer 3,3%
7616 99 90 15 Tekst ændret til:
- - - - - Aluminiumsblokke med bitavlestruktur (honeycomb) til brug ved fremstilling af dele til luftfartøjer
8101 96 00 10 Tekst ændret til:
- - - Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 vægtprocent eller derover med:
- et maksimalt tværmål på 50 µm
- en modstand på 40 ohm eller derover, men højst 300 ohm ved en længde på 1 meter
8105 90 00 10 Tekst ændret til:
- - Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af:
- 35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt
- 25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel
- 19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og
- 7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern
i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842
8301 60 00 20 Udgår
30 - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,7%
8409 91 00 25 - - - Luftindtagsmodul til motorcylindre bestående af:
-et indsugningsrør
-en trykføler
-et elektrisk gasspjæld
-slanger
-beslag
til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer
2,7%
60 Udgår
8409 99 00 25 - - - Forbindelsesslange til brændstofreturnering fra injektionsdyserne til motorbrændstofenheden, bestående af mindst:
-tre gummislanger, også med beskyttende fletstrømpe
-tre forbindelsesstykker til forbindelse af brændstofinjektorerne
-fem spændestykker af metal
-en T-kobling i plast
til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer
2,7%
8413 91 00 40 Udgår
8419 90 85 30 Udgår
40 - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
1,7%
8438 90 00 20-90 Udgår og erstattes af:
8438 90 00 00 - Dele 1,7%
8468 90 00 20-90 Udgår og erstattes af:
8468 90 00 00 - Dele 2,2%
8476 90 90 20-90 Udgår og erstattes af:
8476 90 90 00 - - Andre varer 1,7%
8479 89 97 45 Udgår
8479 90 70 30 - - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
1,7%
83 Udgår
8481 30 99 30 - - - Kontraventilenhed til bremseforstærker bestående af mindst:
- tre slanger af vulkaniseret gummi
- en membranventil
- to spændestykker af metal
- en metalholder
- også med et metalforbindelsesrør
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
2,2%
8481 90 00 30 Udgår
50 - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,2%
8483 40 59 20 Udgår
30 - - - - Hydrostatisk gearskift med:
-en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel
-med eller uden en blæser og/eller en remskive
til brug ved fremstilling af plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11 og 8433 19 eller andre slåmaskiner under underpos. 8433 20
3,7%
8484 20 00 20 Tekst ændret til:
- - Mekanisk anordning til forsegling af frontflader, bestående af to bevægelige ringe (en keramisk fatningsring med en varmeledningsevne på mindre end 80W/Mk og en bøsningsring af kulstof), en fjeder og et nitrilforseglingsmiddel på ydersiden
8501 10 10 40 - - - Synkron hybrid stepmotor med:
-en effekt på 18 W eller derunder
-to faser
-en nominel strømstyrke på højst 2,5 A/fase
-en nominel spænding på højst 20 V
-med eller uden gevindstang
til brug ved fremstilling af 3D-printere
4,7%
8503 00 99 40 Tekst ændret til:
- - - - Membran til brændselsceller, i ruller eller folier, med en bredde på 150 cm eller derunder, til brug ved fremstilling af brændselsceller henhørende under pos. 8501
43 - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,7%
70 Udgår
8507 60 00 33 Tekst ændret til:
- - Lithium-ion-akkumulator med:
- en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm
- en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm
- en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm
- en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg
- en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah
- en nominel udgangsspænding på 230 V vekselstrøm (fase til nul spænding) eller en nominel spænding på 64 V (±10 %)
68 - - Lithium-ionakkumulator i et metalhus med:
-en længde på 173 mm eller derover, men ikke over 175 mm
-en bredde på 41,5 mm eller derover, men ikke over 43 mm
-en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 103 mm
-en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke over 3,75 V, og

2,7%
71 Udgår
77 - - Genopladelige lithium-ionbatterier med:
-en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm
-en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm
-en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm
-en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg
-en effekt på ikke over 175 kWh
-en nominel spænding på 400 V
2,7%
8515 90 80 30 Udgår
40 - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,7%
8521 90 00 10-90 Toldsats ændret til 5,2%
8525 80 19 31-90 Toldsats ændret til 0,8%
8525 80 91 10-90 Toldsats ændret til 0,8%
8527 21 20 00 Toldsats ændret til 5,3%
8527 21 52 00 Toldsats ændret til 5,3%
8527 21 59 00 Toldsats ændret til 3,8%
8527 29 00 00 Toldsats ændret til 4,5%
8528 71 19 00 Toldsats ændret til 5,3%
8528 71 99 00 Toldsats ændret til 5,3%
8529 90 65 20-90 Toldsats ændret til 1,1%
8529 90 92 10-99 Toldsats ændret til 1,9%
8529 90 97 20-90 Toldsats ændret til 1,1%
8537 10 91 20 - - - - -  Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,1%
70 Tekst ændret til:
- - - - - Programmerbar hukommelsesstyring til en spænding på ikke over 1 000 V, der som minimum indeholder:
- et trykt kredsløbskort med aktive og passive komponenter
- et aluminiumhus og
- flere stik
8537 10 98 55 - - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
2,1%
70 Udgår
8538 90 99 70 - - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
1,7%
95 Tekst ændret til:
- - - - - Kobbergrundplade, med flere komponenter end IGBT-chip og dioder, med en spænding på 650 V og derover, men ikke over 1 200 V, til brug som kølelegeme ved fremstilling af IGBT-moduler
8544 30 00 45 - - - Forbindelseskabel med syv kerner til forbindelse af trykmålingssensor i indsugningsmanifolden (ladetryksensor - BPS) og fatninger til glødetændrør med en fælles forbindelsesdel, bestående af fire fatninger og to forbindelsesdele, til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel til personbiler 3,7%
55 - - - Forbindelseskabel med fem kerner med forbindelsesstykker til sammenkobling af temperaturføleren og udstødningsmanifoldens differenstryksensor med den fælles forbindelsesdel, til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel til personbiler 3,7%
8544 42 90 65 Udgår
8545 90 90 20 Udgår
40 - - - Korrosionsbestandigt substrat af lagdelte tekniske fibre, af den art, der anvendes til gasdiffusionslag, med:
-kontrolleret fiberlængde, bøjestyrke, porøsitet, varmeledningsevne og elektrisk modstand
-en tykkelse under 600 µm
-en arealvægt på mindre end 500 g/m2
2,7%
8708 40 20 70 - - - Manuel gearkasse i et hus af støbt aluminium med:
-en bredde på ikke over 480 mm og
-en højde på ikke over 400 mm
-længde på ikke over 550 mm
-fem gear
-et differentialgear
-et motordrejningsmoment på 250 Nm eller derunder
-til tværliggende motorinstallation
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703
3%
8708 40 50 60 - - - - Manuel gearkasse i et hus af støbt aluminium med:
-en bredde på ikke over 480 mm og
-en højde på ikke over 400 mm
-længde på ikke over 550 mm
-fem gear
-et differentialgear
-et motordrejningsmoment på 250 Nm eller derunder
-til tværliggende motorinstallation
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703
4,5%
8708 50 20 60 Tekst ændret til:
- - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der indeholder:
- mindst en aktuator
- med eller uden en indvendig fordeling med kæde
8708 50 99 15 Tekst ændret til:
- - - - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der indeholder:
- mindst en aktuator
- med eller uden en indvendig fordeling med kæde
8708 80 99 30 - - - - - Overfladehærdet stempelstang i stål til hydrauliske eller hydropneumatiske støddæmpere i motorkøretøjer:
-med en belægning af krom
-med diameter på 11 mm og derover, men ikke over 28 mm
-med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 600 mm
med en gevindskåren ende eller dorn til modstandssvejsning
3,5%
8708 91 20 10 Udgår
8708 91 99 20 Udgår
8708 93 10 40 - - - - Koblingspedal med elektronisk parkeringsbremseforbindelse (EPB), også med signalsendefunktion, til brug:
-ved nulstilling af fartpilot
-som elektronisk parkeringsbremseudløser
-som start-stop-motorstyring i forbindelse med et ISG-system
til brug ved fremstilling af personbiler
3%
8708 93 90 40 - - - - Koblingspedal med elektronisk parkeringsbremseforbindelse (EPB), også med signalsendefunktion, til brug:
-ved nulstilling af fartpilot
-som elektronisk parkeringsbremseudløser
-som start-stop-motorstyring i forbindelse med et ISG-system
til brug ved fremstilling af personbiler
4,5%
8708 95 10 10 Tekst ændret til:
- - - - Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber:
- syet
- foldet i en tredimensionel emballeringsform vha. varmeformning, eller flad (ufoldet) airbag med eller uden varmeformning
8708 95 99 20 Tekst ændret til:
- - - - - Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber:
- syet
- foldet i en tredimensionel emballeringsform vha. varmeformning, eller flad (ufoldet) airbag med eller uden varmeformning
8708 99 10 45 Tekst ændret til:
- - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der indeholder:
- mindst en aktuator
- med eller uden en indvendig fordeling med kæde

50 Udgår
55 - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
3%
8708 99 97 12 Udgår
18 - - - - - Hydrostatisk gearskift med:
-en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel
-med eller uden en blæser og/eller en remskive
til brug ved fremstilling af traktorer henhørende under underpos. 8701 91 90 og 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine
3,5%
22 - - - - - Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
-dele af uædle metaller
-også med dele af plast
-epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
-uanset om trykt eller overfladebehandlet
-med eller uden elektriske kontaktelementer
-med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
-med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie
3,5%
40 Udgår
65 Tekst ændret til:
- - - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der indeholder:
- mindst en aktuator
- med eller uden en indvendig fordeling med kæde
8714 10 90 10 Tekst ændret til:
- - - Indre rør til gaffelstænger til motorcykler:
- af SAE1541 kulstofstål
- med et hårdt kromlag på 20μm (+15μm/-5μm)
- med en vægtykkelse på 1,3mm eller derover, men højst 1,6mm
- med en brudforlængelse på 15%
- perforerede
9001 90 00 18-90 Toldsats ændret til 0,5%
9002 11 00 20 Tekst ændret til:
- - - Objektiver
- som ikke måler mere end 95 mm x 55 mm x 50 mm
- med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller derover
- med en zoomfaktor på 18
9002 90 00 30-90 Toldsats ændret til 2,5%
9028 30 11 00 Toldsats ændret til 0,4%
9028 30 19 00 Toldsats ændret til 0,4%
9028 30 90 00 Toldsats ændret til 0,4%
9029 20 31 20 Tekst ændret til:
- - - - Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer eller LCD skærm, der som minimum viser:
-hastighed
-motorens omdrejningstal
-motortemperatur
-brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-LINE-protokollen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
9029 90 00 30 Tekst ændret til:
- - Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer eller LCD skærm, der som minimum viser:
-hastighed
-motorens omdrejningstal
-motortemperatur
-brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2020) som forventes udsendt ultimo august 2020.

 

OBS OBS OBS
I Toldtarif - Rettelse nr. 3 - juli 2020 er der en fejl ud for Kap. 96 - i stedet for nyoptryk er det kun side 1-2 som skal udskiftes.