Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
17 feb 2020 09:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.131.BR: Kursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse
Journal-nr. for byretten
BS-246/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
16 sep 2020 09:13
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for landsretten
BS-12012/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen