Indhold

Dette afsnit omhandler de forskellige definitioner af hybride mismatch, som fremgår af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-g.

Afsnittet indeholder