Indhold

Dette afsnit omhandler definitioner af begreber anvendt i reglerne om hybride mismatch. Definitionerne fremgår af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1-17

Afsnittet indeholder