Med virkning fra 1. juli 2019 er der indført en ordning om udbetaling af skattefrie seniorpræmier for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, og som fortsat er i beskæftigelse. Se bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie.

Efter lovens § 1 gælder det, at retten til første seniorpræmie er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelsen af folkepensionsalderen har haft mindst 1.560 løntimer. Retten til anden seniorpræmie er betinget af, at personen i perioden fra den 13. til den 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, tilsvarende har haft mindst 1.560 løntimer. Se nærmere bekendtgørelse nr. 859 af 16. juni 2022 om en skattefri seniorpræmie.

Beskæftigelseskravet på 1.560 løntimer for optjening af den første skattefri seniorpræmie har som følge COVID 19-krisen midlertidigt været nedsat til 1.040 løntimer for personer, der blev født i første halvår af 1954, og hvor perioden fra og med den 1. marts til og med 30. juni 2020 indgik i personens 12-måneders optjeningsperiode. Se lov nr. 1050 af 30. juni 2020, der var et led i udmøntningen af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (18. april 2020).

Der kan optjenes skattefri seniorpræmie for andet år (dvs. 13. - 24. måned), uanset om personen har optjent seniorpræmie for første år (dvs. 1. - 12. måned).

Seniorpræmierne, der reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, udgør henholdsvis ►46.868 kr. (2024)◄ og ►27.898 kr. (2024).◄

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.