Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Tema(er)
Personalegoder, gaver, legater og gevinster. Indtægter, ægtefæller, børn. Rejsereglerne og AM-bidrag. Fradrag for gaver og løbende ydelser Pensionsordninger
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Vedr. afsnit C.A.4.3.1.3 Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring

Med virkning fra og med indkomståret 2024 er loftet over fradrag for fagforeningskontingenter ændret fra 6.000 kr. til 7.000 kr. Derudover er fradragsretten for udgifter til private arbejdsløshedsforsikringer gjort betinget af, at den forsikrede i løbet af indkomståret indbetaler mindst 1.300 kr. til et medlemskab af en arbejdsløshedskasse. Se lov nr. 609 af 31. maj 2023.

Vedr. afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 og C.A.10.2.8.2 Fastsættelse af pensionsudbetalingsalderen 

Med virkning fra d. 1.1.2024 er der fastsat nye regler om pensionsudbetalingsalderen for nyoprettede pensionsordninger, der oprettes i et pensionsinstitut, hvor pensionsopspareren allerede har en eksisterende pensionsordning. Samtidigt er der fastsat regler for bevarelse af den eksisterende pensionsudbetalingsalder ved overførsel af en pensionsordning. Se lov nr. 1564 af 12.december 2023, § 2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.