Dato for udgivelse
04 Dec 2019 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Dec 2019 10:33
SKM-nummer
SKM2019.597.GÆLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
Sagsnummer
19-0831595
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afdragsordning, henstand, lønindeholdelse, eftergivelse
Resumé

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2020

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 44

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 10, stk. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3, G.A.3.1.2.4.3.3, G.A.3.1.2.4.3.4 og G.A.3.1.6.2.2.2

Under henvisning til § 44 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2020.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

 

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

Afdragsprocent

5 %

121.040

150.939

0 %

6 %

150.940

159.479

4 %

7 %

159.480

168.029

4 %

8 %

168.030

176.569

4 %

9 %

176.570

185.109

4 %

10 %

185.110

193.659

5 %

11 %

193.660

202.199

6 %

12 %

202.200

210.739

7 %

13 %

210.740

219.289

8 %

14 %

219.290

227.829

9 %

15 %

227.830

236.369

10 %

16 %

236.370

244.919

11 %

17 %

244.920

253.459

12 %

18 %

253.460

261.999

13 %

19 %

262.000

270.549

14 %

20 %

270.550

279.089

15 %

21 %

279.090

287.629

16 %

22 %

287.630

296.179

17 %

23 %

296.180

304.719

18 %

24 %

304.720

313.269

19 %

25 %

313.270

321.809

20 %

26 %

321.810

330.349

21 %

27 %

330.350

338.899

22 %

28 %

338.900

347.439

23 %

29 %

347.440

355.979

24 %

30 %

355.980

364.529

25 %

31 %

364.530

373.069

26 %

32 %

373.070

381.609

28 %

33 %

381.610

390.159

29 %

34 %

390.160

398.699

30 %

35 %

398.700

407.239

31 %

36 %

407.240

415.789

32%

37 %

415.790

424.329

33 %

38 %

424.330

432.869

34 %

39 %

432.870

441.419

35 %

40 %

441.420

449.959

36 %

40 %

449.960

458.499

37 %

40 %

458.500

467.049

38 %

40 %

467.050

475.589

39 %

40 %

475.590

og derover

40 %

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 790 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.780 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.280 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.280 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.550 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.560 kr.