Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
20 Nov 2020 11:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.8.BR: Kommanditist – frigørelse - hæftelsesbegrænsning – kursgevinst
Journal-nr. for byretten
BS-21437/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
07 Oct 2021 06:03
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.636.ØLR: Kommanditist – frigørelse - hæftelsesbegrænsning – kursgevinst – nystiftelse af gæld – novation
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2021.716.ØLR: Kommanditist–frigørelse - hæftelsesbegrænsning - kursgevinst - nystiftelse af gæld - novation
Journal-nr. for landsretten
BS-47611/2020 Dommen er off. to gange
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen