Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
26 Oct 2012 13:34
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.135.BR: Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl
Journal-nr. for byretten
BS 44C-3631/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
09 Sep 2014 13:34
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.648.ØLR: Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl
Journal-nr. for landsretten
B-3876-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen