Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
04 Apr 2013 12:53
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.438.BR: Maskeret udlodning - Køb af selskab - ejendom i Italien - bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS 44C-2612/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
07 Sep 2016 12:53
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.609.ØLR: Afvisning på grund af manglende indgivelse af ekstrakt
Journal-nr. for landsretten
B 1401-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen