Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
09 Sep 2019 12:48
Byretsstatus
Henvist til VLR
Journal-nr. for byretten
-

Vestre Landsret
Landsretsdato
17 Nov 2020 05:14
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.18.VLR: Ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer – skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerne
Journal-nr. for landsretten
BS-59588/2019

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.576.HR: Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, 5 – ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer – skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår med tab på investeringerne
Journal-nr. for højesteret
BS-46935/2020
Højesteretsdato
03 Nov 2021 05:14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen