SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2018.471.LSR: Nægtet fradrag for tab på unoterede aktier – Afslag på anmodning om omvalg
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
08 maj 2019 14:34
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.316.VLR: Ændring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningsloven.
Journal-nr. for landsretten
BS-6485/2017

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2020.14.HR: Ændring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.
Journal-nr. for højesteret
BS-24103/2019
Højesteretsdato
14 jan 2020 11:22
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen