Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
13 Dec 2018 11:43
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.102.BR: Ekstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne
Journal-nr. for byretten
BS 10D-3480-2016

Østre Landsret
Landsretsdato
25 Mar 2020 10:27
Landsretsstatus
Afvist
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.162.ØLR: Genoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke
Journal-nr. for landsretten
BS-3625/2019-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen