Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
25 Sep 2018 11:20
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.578.BR: Fradrag - købsmoms – hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Journal-nr. for byretten
BS J-1895-2017

Østre Landsret
Landsretsdato
03 May 2019 11:20
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.332.ØLR: Bevis for underleverandørydelser, moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Journal-nr. for landsretten
BS-43809/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen