SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.785.LSR: Spørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.
Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
09 jan 2018 09:59
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.115.BR: Skattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis
Journal-nr. for byretten
BS 8-474/2016

Vestre Landsret
Landsretsdato
24 sep 2019 09:51
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.511.VLR: Gevinster ved backgammon – administrativ praksis – grov uagtsomhed
Journal-nr. for landsretten
BS 5194/2018 og BS 5231/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen