SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2014.791.SANST: Ansøgning om omkostningsgodtgørelse
Byretsdato
21 apr 2016 09:54
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.418.BR: Omkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering
Journal-nr. for byretten
BS 2G-1560/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
14 dec 2016 09:54
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.137.ØLR: Omkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering
Journal-nr. for landsretten
B 1034-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen