Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
26 jun 2014 13:27
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.614.BR: Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed
Journal-nr. for byretten
BS 18-45/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
29 jun 2015 13:27
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.510.ØLR: Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed
Journal-nr. for landsretten
B-2098-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen