Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
07 Jun 2018 11:29
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2018.377.BR: Skønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb
Journal-nr. for byretten
BS 10E-1135/2017
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen