Byretsdato
14 aug 2017 12:58
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.528.BR: Omkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse
Journal-nr. for byretten
BS 3E-1438/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
04 maj 2018 12:58
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.313.ØLR: Omkostningsgodtgørelse – transport, afvisning og manglende hæftelse
Journal-nr. for landsretten
B-1813-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen