Byretsdato
17 jul 2017 13:16
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.483.BR: Fri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt
Journal-nr. for byretten
BS G-2486/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
26 mar 2019 13:16
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.473.ØLR: Værdi af fri bolig
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2019.248.ØLR: Fri bolig – skønsmæssig ansættelse – forlænget ligningsfrist – bopælspligt
Journal-nr. for landsretten
B-1790-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen