Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
23 Jan 2017 11:31
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.269.BR: Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2016.553.BR: Vederlag - momspligt - kontrolafgift - præjudiciel forelæggelse
Journal-nr. for byretten
BS 2-512/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
02 Mar 2018 11:31
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.480.VLR: Momspligt – parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2018.193.VLR: Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg
Journal-nr. for landsretten
B-0198-17

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2022.205.HR: Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. – momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c - begrebet levering ”mod vederlag” – momspligt af kontrolgebyrer
Journal-nr. for højesteret
BS-12663-2019
Højesteretsdato
07 Apr 2022 14:41
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen