Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
17 Jun 2014 08:17
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.635.BR: Skønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver
Journal-nr. for byretten
BS 10N-2675/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
18 Jun 2015 08:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.500.ØLR: Skønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver
Journal-nr. for landsretten
B-2034-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen