Dato for udgivelse
15 May 2019 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 May 2019 09:48
SKM-nummer
SKM2019.259.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0229812
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Momspligt
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Fornyelse af pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5, hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske e-handelsvirksomheder.

Hjemmel

Momslovens § 75, stk. 5

Reference(r)

Momslovens § 75, stk. 5

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2019-2, afsnit A.C.2.3.2

Skatterådet har på møde den 26. marts 2019 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg om oplysningspligt i henhold til momslovens § 75, stk. 5

Formål og baggrund

Daværende SKAT fik i maj og september 2017 Skatterådets tilladelse til at indhente betalingskortoplysninger om unavngivne danske privatpersoners brug af betalingskort hos udenlandske internetvirksomheder for perioden 1. januar 2016 til og med 31. august 2017. Se SKM2017.435.SKAT og SKM2017.650.SKAT. Betalingskortoplysningerne har givet et godt grundlag for momskontrollen.

Skattestyrelsen anmoder om tilladelse til at indhente oplysninger hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske internetvirksomheder. Anmodningen sker i medfør af momslovens § 75, stk. 5, for den efterfølgende periode fra 1. september 2017 frem til 31. december 2018.

Grunden herfor er, at Skattestyrelsen ønsker nye oplysninger til kontrol af, om udenlandske internetvirksomheder, der sælger varer ved fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk. 3, og/eller elektroniske ydelser, jf. momsloven § 21c, til ikke-afgiftspligtige personer i Danmark, er registreret for momspligt og angiver korrekt moms til Danmark.

Skattestyrelsen har ikke selv konkrete tal for udviklingen i handelen via internettet. Dansk Erhverv og FDIH offentliggør løbende analyser af internethandlen i Danmark. Analyserne viser en kraftig vækst i handelen på såvel danske som udenlandske hjemmesider. Det fremgår af den seneste E-analyse 2017 fra Dansk Erhverv, at danskernes internethandel fortsat er støt stigende. Ifølge analysen er internethandlen forøget til 123 mia. kr. i 2017, heraf udgjorde handlen i udlandet 41 mia. kr.

En af hovedudfordringerne ved momskontrol af udenlandske internetvirksomheder er at identificere virksomhederne og dermed udvælge de mest kontrolrelevante. Danske forbrugeres handel hos udenlandske internetvirksomheder efterlader ofte ikke andre spor i Danmark end deres betaling med betalingskort.

Betalingskortoplysningerne kan anvendes både i forhold til identifikation af de udenlandske internetvirksomheder, udsøgning af de mest kontrolrelevante virksomheder samt kontrol af om virksomhederne er korrekt registreret, og om de angiver korrekt moms til Danmark.

Særligt på et område som internethandel, hvor der er kraftig vækst, vil der løbende blive etableret nye udenlandske virksomheder, som potentielt kan være momspligtige til Danmark. Derudover kan der være eksisterende virksomheder, som bliver momspligtige som følge af voksende omsætning.

Det er derfor af væsentlig betydning for momskontrollen med de udenlandske internetvirksomheder, at Skattestyrelsen får nye betalingskortoplysninger fra udbydere af betalingstjenester om danske forbrugeres brug af betalingskort i udlandet for den efterfølgende periode fra 1. september 2017 frem til 31. december 2018.

Hvem pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen ønsker at pålægge betalingstjenesteudbydere, som udsteder betalingskort til danske forbrugere, pligt til at levere oplysninger om betalinger.

Hvilke betalingsoplysninger indhentes

Skattestyrelsen ønsker at indhente betalingskortoplysninger om unavngivne personers brug af betalingskort i udlandet, således at der tilvejebringes en oversigt over det samlede beløb, der er overført til konkrete beløbsmodtagere i udlandet pr. måned i oprindelig valuta og danske kroner.

Der indhentes oplysninger om de enkelte beløbsmodtagere i et omfang, som gør det muligt for Skattestyrelsen at identificere de konkrete beløbsmodtagere med hensyn til navn, adresse, land, hjemmeside, branche mv.

Afgrænsningen af datamængden og den efterfølgende proces med udlevering af dataene afklares i dialog med de selskaber mv., der er omfattet af pålægget.

For hvilken periode indhentes betalingsoplysninger

Skattestyrelsen ønsker tilladelse til at indhente oplysninger om betalinger foretaget i perioden 1. september 2017 til og med 31. december 2018.

Indstilling

Det indstilles til Skatterådet, at der i medfør af momslovens § 75, stk. 5, meddeles Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos udbydere af betalingstjenester.

 Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på mødet den 26. marts 2019 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter momslovens § 75, stk. 5, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.