Dette afsnit beskriver, hvilket momsgrundlag der skal beregnes moms af i relation til vouchere. Afsnittet indeholder:

  • Vouchere til ét formål
  • Vouchere til flere formål.

Bemærk

►Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.◄

Vouchere til ét formål

►Momsgrundlaget for salg af vouchere til ét formål er det modtagne vederlag. Da vederlaget altid er kendt på salgstidspunktet – og dermed tidspunktet for momsens forfald – er der ingen grund til at have særlige regler for momsgrundlaget for sådanne vouchere. Se forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

Vouchere til ét formål, som kan indløses løbende

►Hvis en voucher kan bruges over flere omgange, men kun til ét formål, for eksempel hotelophold i Danmark, vil der skulle beregnes moms af hele voucherens værdi ved ethvert salg. Dette gælder også selvom voucheren indløses løbende. Se forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

Se også

Se også:

  • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering) ved modtagelse af forudbetaling
  • D.A.8.1.1.13 om momsgrundlaget ved modtagelse af forudbetaling.

Vouchere til flere formål

►For så vidt angår vouchere til flere formål forfalder momsen først på indløsningstidspunktet.  Momsgrundlaget er som udgangspunkt den modværdi, der er betalt for voucheren.  Da salget af voucheren ikke nødvendigvis er sket direkte mellem kunden og leverandøren af varen eller ydelsen, vil leverandøren, som skal indbetale momsen, ikke altid være bekendt med den præcise pris, som er betalt for voucheren. Er prisen ikke kendt, er momsgrundlaget den pengeværdi, som er påtrykt voucheren eller anden relevant dokumentation (fx som den fremgår af en kontrakt mellem udsteder af voucheren og indløseren). Se ML § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Ved beregningen af momsgrundlaget skal momsen af de leverede varer og ydelser fradrages prisen eller pengeværdien. Se ML § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Med andre ord beregnes prisen eller pengeværdien først inklusiv moms, derefter fratrækkes momsen, hvorefter momsgrundlaget er fundet.◄

Vouchere til flere formål, som indløses løbende

►Der eksisterer vouchere, der ikke nødvendigvis indløses på én gang, men kan indløses delvist over flere omgange, f.eks. til hotelophold i både Sverige og Danmark.◄

►Hvor en voucher kan indløses over flere omgange, til flere formål, skal der først beregnes moms på det tidspunkt, hvor voucheren indløses helt eller delvist. Ved en delvis indløsning af voucheren, er det alene den andel af voucheren som bliver indløst, der ska beregnes moms af. Det forudsættes, at voucherens værdi i den forbindelse tilsvarende bliver nedskrevet. Se betragtning nr. 11 i præamblen til direktiv (EU) 2016/1065 og forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Ved beregningen af momsgrundlaget skal momsen af de leverede varer og ydelser fradrages andelen af prisen eller pengeværdien. Se ML § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Med andre ord beregnes andelen af prisen eller pengeværdien først inklusiv moms, derefter fratrækkes momsen, hvorefter momsgrundlaget er fundet.◄