åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4 Momspligtige transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke transaktioner (handlinger) der er momspligtige, dvs. hvornår der skal betales moms. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet. Andre vigtige begreber som "udtagning", "overførsel", "erhvervelse" og "indførsel" bliver ligeledes beskrevet.

Afsnittet indeholder:

 • Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1 og 2 (D.A.4.1)
 • Andre momspligtige leverancer ML § 4, stk. 3 og 4 (D.A.4.2)
 • Andre momspligtige transaktioner ML § 5 (D.A.4.3)
 • Byggeri for egen regning ML §§ 6-7 (D.A.4.4)
 • Salg og udtagning af aktiver ML § 8 (D.A.4.5)
 • Offentlige institutioners leverancer ML § 9 (D.A.4.6)
 • Overførsel til eget brug i andre EU-lande ML § 10 (D.A.4.7)
 • Erhvervelser ML §§ 11 - 11a (D.A.4.8)
 • Indførsel ML § 9 (D.A.4.9)
 • Vouchere mv. (D.A.4.10)

Se også

For mere information om momspligtige personer, leveringssted her i landet og fritagelse, se

 • Momspligtige personer (D.A.3.1)
 • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
 • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
 • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (fritagelser for bestemte arter af varer og ydelser) (D.A.5)
 • Momsfritagelser med fradragsret (Fritagelse i bestemte situationer) (D.A.10).