Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en voucher til ét formål. Afsnittet indeholder

  • Vouchere til ét formål
  • Eksempler på vouchere til ét formål.

Se også

Se også:

  • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
  • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
  • D.A.4.10.2.3.3 om definitionen på en voucher til flere formål
  • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
  • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-reglerne.

Bemærk

►Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.◄

Vouchere til ét formål

►En voucher til ét formål er en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren. Se ML § 73b, nr. 2, indsat i momsloven ved § 5, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Med vedtagelsen af de nye EU-regler for momsbehandling af vouchere, er det besluttet, at der godt kan være tale om en voucher til ét formål, selvom udstederen af voucheren ikke er leverandøren af de pågældende varer eller ydelser. Det vil sige, at udsteder og indløser af en voucher til ét formål kan være forskellige personer. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►For at kunne fastslå, hvorvidt en voucher er til ét eller flere formål, skal udstederen af en voucher have kendskab til potentielle leverandører og de varer og ydelser, som disse kan leverer.◄

►En voucher til ét formål giver indehaveren ret til at modtage identificerede varer eller ydelser i tilfælde, hvor både momssatsen og det EU-land, hvor leveringen af varer eller ydelser skal finde sted, kan identificeres endeligt fra begyndelsen.◄

►Det er dog ikke en betingelse for at en voucher, kan anses for en voucher til ét formål, at det på tidspunktet for udstedelsen af voucheren er kendt, hvilken specifik vare eller ydelse, der skal leveres og specifikt af hvem. Blot leveringsstedet og momssatsen er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren, er der tale om en voucher til ét formål. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Momsgrundlaget i forbindelse med salget af voucheren skal altså være kendt. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►I relation til kundekort, hvor det er muligt for indehaveren at indbetale yderligere beløb på kortet, vil betingelsen om, om at momsgrundlaget skal være kendt, ikke være opfyldt. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

Eksempler på vouchere til ét formål

►Hvis en voucher kan bruges til eksempelvis hotelovernatninger udbudt af forskellige virksomheder til ophold på hoteller eller kroer beliggende her i landet, er der tale om en voucher til ét formål. Leveringsstedet er kendt (Danmark), og momssatsen er kendt (25%). Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Et gavekort til ”en brunch”, der kan indløses hos en række cafeer i Danmark, vil være en voucher til ét formål, da momsen i alle tilfælde skal betales her i landet og med en sats på 25 %. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄