Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende skønsmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om udarbejdelse af et ført og afstemt kasseregnskab A.C.2.1.4.4.2.1.
  • Lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.2
  • Unormal lav bruttoavance som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.3
  • Konkrete differencer, sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter og regnskabsmaterialets bortkomst A.C.2.1.4.4.2.4
  • Fejl i statusposter A.C.2.1.4.4.2.5