Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke skattepligtige, der modtager et oplysningsskema, hvilke oplysninger oplysningsskemaet skal indeholde samt anmodninger, der knytter sig til oplysningsskemaet.

Afsnittet indeholder:

►◄