Indhold

Dette afsnit handler om indberetning efter lov om indkomstregistret, jf.► lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. marts 2022 (indkomstregisterloven) med senere ændringer, herunder lov nr. 2612 af 28. december 2021 om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.).◄

Det er i indkomstregisterloven (IKR) fastsat, at oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold m.v. skal indberettes digitalt til eIndkomst (Indkomstregisteret) eller eKapital, og at indberetning som undtagelse kan ske ved at anvende blanketter på papir.  

Afsnittet indeholder: