Dato for udgivelse
14 Jan 2019 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Jan 2019 09:19
SKM-nummer
SKM2019.15.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1761310
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 18. december 2018 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til § 8 D, stk. 1, i den dagældende skattekontrollov (lov nr. 1264 af 31. oktober 2013) om unavngivne fysiske og juridiske personers handel med virtuel valuta. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet, dog således at oplysningspligten udvides til også at omfatte udlændinge.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 (lov nr. 1264 af 31. okt. 2013)

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske vejledning (2018/2), afsnit A.C.2.1.1.5

Formål og baggrund

Skattestyrelsen anmoder om tilladelse til, at der hos danske ”udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer” (i det følgende benævnt vekslingstjenester) indhentes oplysninger om unavngivne skattepligtige personers og virksomheders transaktioner med virtuel valuta.

Der findes i dag mere end 1.000 forskellige virtuelle valutaer. Udover bitcoin er de mest udbredte bitcoin cash, ethereum, monero, ripple, dash og litecoin.

De danske vekslingstjenester, der søges oplysninger fra, har ikke pligt til at foretage indberetning til Skattestyrelsen om handel og veksling. Det er derfor relevant for Skattestyrelsen at få afdækket den nuværende regelefterlevelse. De omhandlede oplysninger, som Skattestyrelsen ønsker, kan ikke indhentes på andre måder, og det er derfor afgørende for kontrollen, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne.

Hvem pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen har konkret viden om, at danske vekslingstjenester foretager handel med virtuel valuta, hvorfor der for tre af disse ønskes pålagt oplysningspligt.

Hvilke oplysninger indhentes

Der anmodes om en liste over unavngivne skattepligtige personer m.fl., der er/har været kunder hos de danske vekslingstjenester, hvor personer med tilknytning til Danmark*) har handlet eller vekslet virtuel valuta med angivelse af:

 • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr.

 • Samlet handel eller veksling i fiat valuta og virtuel valuta.

 • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i fiat valuta til virtuel valuta.

 • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til fiat valuta.

 • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til virtuel valuta.

 • Oplysninger om ejeren af den konto eller wallet, som betalingen er sat ind eller hævet på.

 • Gebyr betalt af personen.


  *) Ved “personer med tilknytning til Danmark” forstås:
  Fysiske personer med bopæl i Danmark i perioden eller en del af perioden samt juridiske personer, fonde, trusts, foreninger og sammenslutninger mv., der er registreret i Danmark i Erhvervsstyrelsens registre eller hos Fondsmyndigheden i Justitsministeriet i perioden eller en del af perioden.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Perioden 1. januar 2016 – 31. december 2018.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovenstående oplysninger de angivne tre danske udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og fiat valutaer.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på dets møde den 18. december 2018 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet i indstillingen, idet oplysningspligten dog udvides til også at omfatte unavngivne udenlandske fysiske og juridiske personers transaktioner med virtuel valuta.