åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at hvis betingelserne efter EU's toldkodeks er opfyldt for godtgørelse af told ved indførsel af varer fra lande uden for EU til Danmark, godtgøres den danske moms af varerne i samme omfang.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Hvis betingelserne efter EU's toldkodeks er opfyldt for godtgørelse af told ved indførsel af varer fra lande uden for EU til Danmark, godtgøres den danske moms af varerne i samme omfang.

Hvis der har været betalt dansk moms ved indførslen af varer fra lande uden for EU, men det er åbenbart, at betingelserne for momsfritagelse var opfyldt ved indførslen af varerne, godtgøres momsen efterfølgende.

Se ML § 45, stk. 15. Bestemmelsen var tidligere stk. 13, men blev stk. 15, ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Se afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse om betingelserne for toldgodtgørelse.