Principper vedrørende indberetning
Hvis virksomheden har fået dispensation til at anvende andet regnskabsår end kalenderåret, skal indberetningen af det fælles skatteregnskab og oplysningen om anpartshaverens andel reguleres for til- og afgang af afskrivningsberettigede aktiver i perioden fra regnskabsårets afslutning til 31. december.

Dette gælder også for virksomheder, der er etableret før 12. maj 1989, selvom besiddelse af anparter i flere selskaber fra før 12. maj 1989 anses som en virksomhed i relation til afskrivninger.

For hver enkelt anpartshaver indberettes den forholdsmæssige andel af det opgjorte resultat. Oplysningerne kan anpartshaveren se i skatteoplysninger og på årsopgørelsen.

Der skal indberettes standard oplysninger om andel m.v. for samtlige anpartshavere - altså også for de ejere, som på grund af et afvigende afskrivningsgrundlag afskriver forskelligt fra de øvrige ejere. De anpartshavere, som ikke kan anvende de indberettede oplysninger om afskrivningsgrundlag og afskrivningssatser, skal selv korrigere ved udfyldelse af oplysningsskema.