Dato for offentliggørelse
22 mar 2019 13:35
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Hvad er nyt?

Vejledningerne "Indberetning af anparter (ANPA)" og "Anpartskontrolsystemet, EDB-indberetning til systemet" er sammenskrevet. Hvilket betyder, at vejledningen er omskrevet i en ny struktur med flere afsnit.

Indberetning via blanket og fysiske medier (fx USB-stik og CD-rom)
Skattestyrelsen udfaser indberetning via fysiske medier med virkning fra 30. september 2018.
Der er lavet en ny excel-skabelon til anparter på skat.dk.

Excel-skabelonen til anparter vil øge kvaliteten af datagrundlaget for årsopgørelsen, da jeres oplysninger er væsentlige for de anpartshavere, som I indberetter om.
Der er også mulighed for at indberette via den sikre FTPs Gateway. Læs mere om indberetningsmåder i afsnit 3.2.

Den 22.03.2019 er excel-skabelonen til indberetning af anparter blevet opdateret med flere og mere uddybende vejledende tekster. Både excel-skabelonen udgivet før og efter 22.03.2019 kan bruges til indberetning for indkomståret 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0494-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen