Dato for udgivelse
14 Nov 2018 08:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Nov 2018 08:16
SKM-nummer
SKM2018.570.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732730
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2019.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 44.

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2018-2, G.A.3.1.1.1.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3, G.A.3.1.2.4.3.4, G.A.3.1.6.2.2.2

Under henvisning til § 44 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2019.

De i § 10, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

 

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

118.430

147.689

0 %

6 %

147.690

156.049

4 %

7 %

156.050

164.409

4 %

8 %

164.410

172.769

4 %

9 %

172.770

181.129

4 %

10 %

181.130

189.489

5 %

11 %

189.490

197.849

6 %

12 %

197.850

206.209

7 %

13 %

206.210

214.569

8 %

14 %

214.570

222.929

9 %

15 %

222.930

231.289

10 %

16 %

231.290

239.649

11 %

17 %

239.650

248.009

12 %

18 %

248.010

256.359

13 %

19 %

256.360

264.719

14 %

20 %

264.720

273.079

15 %

21 %

273.080

281.439

16 %

22 %

281.440

289.799

17 %

23 %

289.800

298.159

18 %

24 %

298.160

306.519

19 %

25 %

306.520

314.879

20 %

26 %

314.880

323.239

21 %

27 %

323.240

331.599

22 %

28 %

331.600

339.959

23 %

29 %

339.960

348.319

24 %

30 %

348.320

356.679

25 %

31 %

356.680

365.039

26 %

32 %

365.040

373.399

28 %

33 %

373.400

381.759

29 %

34 %

381.760

390.119

30 %

35 %

390.120

398.479

31 %

36 %

398.480

406.839

32%

37 %

406.840

415.199

33 %

38 %

415.200 423.559 34 %

39 %

423.560 431.919 35 %

40 %

431.920 440.269 36 %

40 %

440.270 448.629 37 %

40 %

448.630 456.989 38 %

40 %

456.990 465.349 39 %

40 %

465.350 og derover

40 %

Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 770 kr.

De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.750 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.230 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.210 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.410 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.460 kr.