Dato for udgivelse
12 Nov 2018 14:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2018 14:28
SKM-nummer
SKM2018.560.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732683
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Opkrævning, rentesats.
Resumé

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, A.B.4.6.

Med henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016 om opkrævning af skatter og afgifter mv., meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,0 pct. med virkning fra den 1. januar 2019.