Dato for udgivelse
09 Oct 2018 09:07
SKM-nummer
SKM2018.512.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
14-4325811
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Værdihåndteringsydelser, detailhandel, momspligt, momsfritagelse
Resumé

Landsskatteretten fandt i en afgørelse af 13. februar 2018, at et selskabs levering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen, som både indeholdt momspligtige og momsfritagne elementer, i sin helhed måtte anses for at være momspligtig jf. momslovens § 4, stk. 1, idet de momsfritagne finansielle ydelser i det forelagte tilfælde måtte anses for at være af sekundær karakter i forhold til hovedydelsen. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen af et bindende svar fra Skatterådet, der var påklaget til retten. Da det bindende svar ikke kunne anonymiseres, blev Skatterådets afgørelse ikke offentliggjort. Af samme grund offentliggøres Landsskatterettens afgørelse kun som nærværende resumé.

 

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1

Henvisning

-