En FTPs klient er et hjælpeprogram, som understøtter overførslen af data fra dit it-system til Skattestyrelsens it-system via FTPs Gatewayen. Skattestyrelsen yder ikke support til installation eller valg af FTPs klient.

Du skal vælge en FTPs klient, der opfylder disse 3 betingelser:

  1. Bruger certifikat. FTPs klienten skal bruge et medarbejder- eller virksomhedscertifikat som log-in i modsætning til en "sftp-klient", der bruger nøgler som log-in.
  2. Fungerer uden agent. FTPs klienten skal fungere uden en agent på FTPs Gatewayen.
  3. Fungerer med virksomhedens it-opsætning. FTPs klienten skal fungere med it-opsætningen i virksomheden. Undersøg derfor med din it-administrator, hvilke typer FTPs klienter, der fungerer med jeres it-opsætning.

Installer FTPs klienten efter udbyders vejledning. Skattestyrelsen yder ikke support på installation af FTPs klienter.