Dato for offentliggørelse
04 Dec 2019 11:58
Serienummer
S nr. 44
Resumé

Teknisk vejledning til oprettelse og brug af eKapitals FTPs Gateway ved indberetning af oplysninger på disse områder:

 • Aktiebeholdning (BHOL)
 • Aktiekøb og -salg (AKSA)
 • Aktieudbytter personer/selskab (UDBY)
 • Anparter (ANPA)
 • A-kassebidrag og faglige kontingenter (AKFA)
 • Finansielle kontrakter (FINK)
 • Investeringsforeninger (IFPA)
 • Kontroloplysning fra kommuner (KTR)
 • Obligationer (OBLG og IRTE)
 • Pensionsordning (privat og arbejdsgiver) (CPS)
 • Pensionsrettigheder til efterlønsbevis (PERE)

Indlån, Udlån, Pantebreve, Prioritetslån og Pensiondiverse fra indkomståret 2017 og frem skal indberettes via FTPs Gateway som beskrevet i Teknisk vejledning Rente.

Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af indberetningen. Nogle afsnit forudsætter særlig teknisk indsigt.

Denne vejledning suppleres af en indberetningsvejledning for hvert område.

Hvad er nyt?

I version 2.2:

Bilag 1: Nyt eksempel på opsætning af FTPs klient.

I version 2.1:

Bilag 1:
Nr. 14 i punkt 5 og 6 er ændret, idet det er vigtigt, at det er det sikkerhedskopierede medarbejder- eller virksomhedscertifikat, I skal anvende og ikke bruge det importerede. Det skal være en PKCS12-fil(.p12).

I version 2.0:

Vejledningen er gennemskrevet med sproglige tilretninger og opdateret eksempel på opsætning af FTPs klient.

I version 1.9:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Derudover er der tilføjet endnu et eksempel på en FTPs klient.

I version 1.8:

Vejledningen erstatter den tidligere vejledning og dækker herefter kun oprettelse og brug af eKapitals FTPs Gateway ved indberetning til ikke-moderniserede indberetningsområder. Vejledningen er opdateret med eksempler og skærmbilleder.

ISBN-nummer
978-87-417-0814-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen