Alle virksomheder med indberetningspligt samt bureauer og dataleverandører, der indberetter på vegne af en indberetningspligtig, kan tilmelde sig brug af FTPs Gateway.

Du tilmelder virksomheden via en elektronisk tilmeldingsblanket. Her skal du oplyse følgende:

  • Firmanavn
  • Cvr-nummer
  • Navn, mail og telefonnummer på den person, der skal indberette
  • Certifikattype (medarbejder- eller virksomhedssignatur)
  • Certifikatnummer (fx RID_12345678 eller UID_12345678)
  • Hvilke oplysninger, du vil indberette

Vi registrerer certifikatet i tilmeldingsblanketten som produktionscertifikat. Du kan derfor kun indberette med det oplyste certifikatnummer.

Du kan kun tilmelde virksomheden til de områder, hvor virksomheden er registreret som indberetningspligtig.

Når du har udfyldt den elektroniske tilmeldingsblanket, behandler vi din ansøgning. Du får en mail, når du har adgang til at indberette.

Tilmeld til eKapitals FTPs Gateway