Virksomheden skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen for pligten til at indberette oplysninger på det pågældende område, fx anparter eller A-kassebidrag og faglige kontingenter.

Få hjælp til at blive registreret i vejledningen for det enkelte indberetningsområde.

Du kan se de registrerede pligter på virksomhedens registreringsbevis, som du finder på TastSelv Erhverv under Profil -> Registreringsbevis.