Dato for udgivelse
05 dec 2016 13:36
SKM-nummer
SKM2016.571.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1692822
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Elafgift - servere - bindende svar
Resumé

Skatterådet fandt i SKM2016.527.SR, at et datacenter ikke opfyldte forbrugskriteriet efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, for den elektricitet, som forbruges af kundernes servere. Datacenteret kunne derfor ikke få godtgjort elafgiften af denne elektricitet.

Virksomheder, der har et bindende svar, der ikke er i overensstemmelse med SKM2016.527.SR, og hvor bindingsperioden er udløbet, skal fra den først kommende afgiftsperiode, der ligger efter offentliggørelsen af SKM2016.527.SR, indrette sig efter den praksis, som er fastslået ved Skatterådets afgørelse.

Hjemmel

Elafgiftsloven § 11

Reference(r)

Elafgiftsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.4.6.3.2.

Skatterådet fandt med SKM2016.527.SR, at et datacenter ikke kan anses som forbruger efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, af den elektricitet, som forbruges af kundernes servere.

Datacenteret kan derfor ikke opnå godtgørelse af elafgift for dette forbrug.

Datacenterets momsregistrerede kunder er i langt de fleste tilfælde selv berettigede til godtgørelse af elafgiften for forbruget i serverne, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 1 og 2.

SKAT er bekendt med, at der er afgivet bindende svar, der ikke er i overensstemmelse med Skatterådets bindende svar, eller den praksis der er beskrevet i Den juridiske vejledning.

SKAT skal gøre opmærksom på, at bindende svar alene er bindende for SKAT i den bindingsperiode, der er oplyst i det bindende svar.

Virksomheder, der har et bindende svar, hvor bindingsperioden er udløbet, skal fra den først kommende afgiftsperiode, der ligger efter offentliggørelsen af SKM2016.527.SR, indrette sig efter den praksis, som er fastslået ved Skatterådets afgørelse.