Dato for udgivelse
15 nov 2016 15:06
SKM-nummer
SKM2016.531.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1699804
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2016, og yderligere 4 selskaber, alt 24 selskaber, er godkendt for 2016. SKAT har anerkendt, at i alt 24 flyselskaber for 2016 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne.

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-12
Momsloven § 34, stk. 3
Momsbekendtgørelsen § 50

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit D.A.10.1.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit D.A.10.1.4.4

Redaktionelle noter

SKM2016.151.SKAT udgår med denne meddelse

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bl.a. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Desuden er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege, at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab overvejende flyver i udenrigsfart mod betaling. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal derfor ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindst en gang om året minimum bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Juridisk Administration, Klageproces. Ansøgninger bedes sendt til SKAT, pr. post eller som mail via www.skat.dk/kontakt til Klageproces, Sluseholmen 8b, 2450 København SV.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2016:

 • Air Alsie A/S 
 • Anpartselskabet af 1.1.2012 
 • Bel Air Aviation A/S 
 • Benair A/S
 • Dancopter A/S
 • Danish Air Transport A/S 
 • Empire Aviation San Marino s.r.l 
 • European Coastal Airlines Ltd 
 • Execujet Europe A/S 
 • ExecuJet Middle East Co (L.L.C.). 
 • FlexFlight ApS
 • Hong Kong Airlines Corporate Jet Management Limited 
 • Jet Aviation Flight Service Inc. 
 • Jet Time A/S
 • KN Helicopters A/S
 • Metrojet Limited 
 • Norsk Luftambulanse Danmark, filial af Norsk Luftambulanse AS, Norge 
 • North Flying A/S
 • Primera Air Scandinavia A/S 
 • Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 
 • Star Air A/S 
 • Sun-Air of Scandinavia A/S 
 • Sunset Aviation LLC 
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S. 

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfalder i princippet pr. 31. december 2016. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal derfor give meddelelse til SKAT primo 2017, om de fortsat opfylder betingelserne. De gamle godkendelser fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse for 1. januar 2017 - 31. december 2017.