åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1.4 Fly ML § 34, stk. 1, nr. 10 - 13, og stk. 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om leverancer til fly.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 10) (D.A.10.1.4.1)
  • Momsfritagelse af levering af ydelser, brændstof og forsyninger til visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12 (D.A.10.1.4.2)
  • Salg, reparation mv. af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner ML § 34, stk. 1, nr. 13 (D.A.10.1.4.3)
  • Flyselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart ML § 34, stk. 4 (D.A.10.1.4.4)