Ydelser, der vedrører fast ejendom beliggende her i landet, har leveringssted i Danmark. Se ML § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.