Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at aktier mv. kan omfattes af LL § 7 P. Afsnittet beskriver desuden, hvem der kan yde aktierne mv.

Afsnittet indeholder: