Indhold

Dette afsnit handler om armslængdeprincippet i  LL § 2 i relation til faste driftssteder/permanent establishment (PE).

Afsnittet indeholder: