åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11 Transfer Pricing" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • Armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1)
 • Armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.2)
 • Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner(C.D.11.3)
 • Transfer pricing-metoder (C.D.11.4)
 • Sammenlignelighedsanalyse (C.D.11.5)
 • Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver (C.D.11.6)
 • Armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer (C.D.11.7)
 • Armslængdeprincippet i relation til serviceydelser (C.D.11.8)
 • Armslængdeprincippet i relation til CCA'er (C.D.11.9)
 • Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner (C.D.11.10)
 • Armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder (C.D.11.11)
 • Oplysningspligt (C.D.11.12)
 • Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt (C.D.11.13)
 • Ansættelsesfrist for transfer pricing-sager (C.D.11.14)
 • Hvordan undgås transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.15)
 • Sekundære justeringer og betalingskorrektion (C.D.11.16)

Se også

OECD’s vejledning om TP-implikationer af COVID-19

OECD har i december 2020 udgivet en særvejledning om fortolkning af armslængdeprincippet i forhold til en række COVID-19 relaterede problemstillinger. OECD’s Transfer Pricing Guidelines vil forsat danne grundlag for transfer pricing-analysen i årene under COVID-19-pandemien. I særvejledning fortolkes OECD’s Transfer Pricing Guidelines på fire overordnede områder, der vurderes at være særligt relevante: 

  1. Sammenlignelighedsanalysen (omtalt under C.D.11.5 og C.D.11.5.7)
  2. Tab og COVID-19-specifikke omkostninger (omtalt under C.D.11.3.3.1)
  3. Offentlige støtteordninger (omtalt under C.D.11.3.3.2
  4. Advance Pricing Arrangements (omtalt under C.D.11.15.3)