Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Omstrukturering af en virksomhed (C.D.11.7.1)
  • Omstrukturering i OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.7.2).
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.D.11.7.3).

Afsnit C.D.11.7 om omstruktureringer skal læses i nær sammenhæng med de andre kapitler i TPG - særligt kapitel I (C.D.11.3) og kapitel VI (C.D.11.6).